Waterplan De Drait nu definitief

Onlangs kwamen een kleine 100 mensen naar de informatieavond in Brede School De Drait. Gemeente en waterschap presenteerden daar de laatste versie van het waterplan voor de wijk. De gemeente en het Waterschap ontvingen een tweetal suggesties van de aanwezigen: het aanleggen van drainage onder het speelveld bij de school en het verwijderen van de vlinderheuvel tussen de uitlopers van het fietspad. Besloten is het plan hier op aan te passen. Daarmee is het definitief en kan gestart worden met het maken van een planning voor de uitvoer. De gemeente verwacht na de bouwvak te kunnen starten met de aanleg van de vijverpartijen. Aansluitend gaan we ook aan de slag in de openbare ruimte. Er komen nieuwe fiets- en wandelpaden en we knappen de groenstroken op. 

Download hier de impressie van het waterplan.