Waterplan De Drait in uitvoer

Waterplan De Drait gaat van start

Deze week starten nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied tussen Flevo, Dollard en Fluessen. Volgende week gaat de aannemer aan de slag en is de uitvoer van waterplan De Drait echt begonnen.

Om te komen tot een oplossing voor de grondwateroverlast en regenwaterberging in dit deel van de wijk, hebben gemeente en waterschap in samenspraak met omwonenden een plan opgesteld. Hierin is onder andere de aanleg van nieuwe waterpartijen opgenomen. Ook gaan we aan de slag met de omliggende openbare ruimte. Hier komen onder andere nieuwe fiets- en wandelpaden en we leggen nieuw groen aan.

De aannemer start volgende met het rooien van bomen en de aanleg van een waterpartij aan de zuidkant van het plan.

Ruwweg een jaar geleden (24-02-2016) kwamen een kleine 100 mensen naar de informatieavond in Brede School De Drait. Gemeente en waterschap presenteerden daar de laatste versie van het waterplan voor de wijk. De gemeente en het Waterschap ontvingen een tweetal suggesties van de aanwezigen: het aanleggen van drainage onder het speelveld bij de school en het verwijderen van de vlinderheuvel tussen de uitlopers van het fietspad. Besloten is het plan hier op aan te passen. Daarmee werd het plan definitief en werd gestart met het maken van een planning voor de uitvoer.