Waterplan de Drait definitief van start

Waterplan de Drait nu werkelijk van start.

Waar vorige week de nutsbedrijven nog bezig waren met het verleggen van kabels en leidingen als voorbereiding voor Waterplan de Drait. Nu is de aannemer al in actie. Achter Brede School De Drait is aannemer Jelle Bijlsma begonnen met het kappen van bomen. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van een waterpartij, fiets- en wandelpaden en groen.

Grondwateroverlast

De gemeente gaf deze opdracht in het kader van het waterplan. Dit plan, opgesteld door gemeente en Wetterskip Fryslân, moet de grondwateroverlast wegnemen in de driehoek Fluessen, Dollard en Flevo. Daarnaast moet het zorgen voor een betere regenwaterberging.