De wijkraad is op zoek naar nieuwe leden

Wijkraad de Drait op zoek naar nieuwe leden

Woont u met plezier in de Drait en wilt u iets betekenen voor de wijk? Wijkraad de Drait is op zoek naar nieuwe leden. We ontmoeten graag mensen die zich in willen zetten binnen de wijk. Uiteraard begrijpen we dat niet iedereen in de gelegenheid is om veel tijd te steken in nevenactiviteiten en vanuit het principe dat veel handen licht werk maken zijn we blij met leden die zich een paar uurtjes per maand in willen zetten.

Het dagelijkse bestuur bestaat nu uit:

Fred Hoozemans – voorzitter
Jan Gardenier – secretaris
Limke Wagenaar – penningmeester

Daarnaast is er dus ruimte voor nieuwe leden in het algemene bestuur. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u op meerdere manieren contact opnemen.