Startsein graven waterpartij de Drait door Marja Krans

Startsein Waterplan de Drait

Op donderdag 22 juni 2017 om 8.30 uur gaf wethouder Marja Krans het startsein voor het graven van een nieuwe waterpartij in De Drait. Het aanleggen van de vijver is onderdeel van het waterplan. Het waterplan moet de grondwateroverlast tussen Flevo, Fluessen en Dollard terugdringen en de regenwaterberging in het gebied verbeteren. Gemeente en waterschap stelden het plan op en betrokken daarbij de omwonenden van het gebied.

In de afgelopen periode werd al drainage en riolering aangelegd in het gebied en is de fundering voor een houten brug en vlonder aangebracht. Deze week start het graven van de waterpartij en brengt de aannemer de keerwanden aan. Volgende week staat de aanleg van een fietspad door het gebied op de planning. Op een later moment plaatsen we speelobjecten in en langs het water en komt er nieuwe openbare verlichting. Het civiele werk is medio september klaar. De nieuwe beplanting wordt, in verband met het plantseizoen, in november aangebracht.