Smallingerland biedt warmtescan aan

Inwoners uit verschillende dorpen en wijken in de gemeente Smallingerland kunnen een gratis warmtescan laten uitvoeren. De gemeente stelt hiervoor warmtebeeldcamera’s beschikbaar. We hopen zo inwoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

UPDATE- Voor de wijkraad de Drait is het op dit moment onduidelijk wel en niet kan. We staan niet op de door de gemeente gepubliceerde lijst. Wij willen u dan ook adviseren om contact op te nemen met de gemeente of de bibliotheek zoals verderop in dit artikel wordt aangegeven. Het telefoonnummer van de gemeente is 0512-581234.

Door het uitvoeren van een warmtescan krijg je inzicht in waar warmte uit jouw woning weglekt en waar het zinvol is om extra te isoleren. Een beter geïsoleerd huis geeft meer comfort en verlaagt de maandelijkse energiekosten.

Warmtecamera’s
De camera’s zijn eenvoudig te gebruiken via je mobiele telefoon of tablet. Het is een klein opzetstukje dat op een telefoon of tablet kan worden geklikt. Met behulp van een app geeft het apparaat vervolgens aan waar warmte uit de woning lekt.

De wijkraden en dorpsbelangen binnen onze gemeente krijgen de warmtebeeldcamera’s in bruikleen. Waar kan ik een warmtecamera lenen? Neem contact op met de plaatselijke wijkraad en/of dorpsbelang van:
– Opeinde
– De Veenhoop
– De Wilgen
– Oudega
– Houtigehage
– De Folgeren (wijkvereniging de Wettertoer)
– Rottevalle

Kijk hier voor de adressen en telefoonnummers van de wijkverenigingen of dorpsbelangen.

Lid van de bibliotheek? Leen een camera
Woon je nou niet in een van deze dorpen of wijken? Dan is het ook mogelijk om een camera voor een week te lenen bij de Bibliotheek Drachten. Je moet dan wel lid zijn.

Regeling Reductie Energieverbruik
Het aanbod van de warmtebeeldcamera’s is de eerste activiteit binnen de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De gemeente Smallingerland heeft eind vorig jaar driehonderdduizend euro van het Rijk toegekend gekregen om particuliere woningeigenaren te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De komende maanden zal de gemeente meerdere acties uitrollen om eigenaren te stimuleren en adviseren op het gebied van energiebesparing.