Brede School de Drait

De Brede School de Drait is gelegen in een jaren ’70 wijk. Er is sprake van een grote arbeidsparticipatie (veel zogenaamde 2-verdieners). In deze wijk zijn geen zogenaamde ‘achterstanden’ en ogenschijnlijk zijn er geen problemen. De Brede School de Drait werkt in de wijk sinds het schooljaar 2004/2005. Het gebouw en plein is in eigendom van de woningbouwcorporatie WoonFriesland; Catalpa kinderopvang, GGD Fryslân, MOS, OPO Smallingerland en PCBO Smallingerland huren ieder een ruimte van WoonFriesland.

In de Brede School de Drait zijn ondergebracht: