OBS De Meander

De Meander is een moderne, dynamische school, met een openbaar karakter. Dit laatste betekent dat ieder kind en iedere ouder – ongeacht afkomst of levensovertuiging – persoonlijke aandacht en zorg krijgt. Omdat De Meander in de Brede School is gehuisvest is de school in staat om kinderen van 0 tot 12 jaar een continu leerproces aan te bieden in een vertrouwde, professionele omgeving, van 07.30 uur ‘s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds en een gevarieerd voor, tussen en naschools aanbod aan te bieden.

De Meander biedt ieder kind kwalitatief hoogstaand, innovatief en inspirerend onderwijs. Onze school biedt plaats aan ongeveer 400 kinderen. Deze worden begeleid door ongeveer 30 leerkrachten en een aantal onderwijs ondersteunende personeelsleden. De school optimaliseert bewust de capaciteit om te leren en de sociale vaardigheden van kinderen. Daarnaast ontwikkelt de school ook de competenties, waarover jonge volwassenen over vijftien tot twintig jaar moeten beschikken. Dat is naar onze mening het antwoord op de snelle veranderingen en de zich steeds meer individualiserende maatschappij, waar wij als school de komende jaren mee te maken krijgen. Naast het aanbieden van creatieve, motorische, cognitieve en sociale kwaliteit stimuleert de Meander daarom bewust eenentwintigste eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerken en ICT vaardigheden.

Onderwijs op maat

Kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht op de Meander. Achterstanden worden zo veel mogelijk voorkomen door op tijd te signaleren en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Om dit te realiseren hebben wij gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken, zoals twee intern begeleider, een lees-, een ICT-coach en een remedial teacher. Tevens heeft de school oog voor talenten. We bieden in ons onderwijs veel tijd en ruimte om deze groep kinderen uit te dagen, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

OBS De Meander
Flevo 194
9204 JT Drachten

T: 0512-510150
M: opo.info@opo-demeander.nl
W: www.opo-demeander.nl