De Wijkraad

brede schoolDe wijkraad, die in 2001 werd opgericht, ijvert voor een leefbare Drait in de breedste zin van het woord.
Een voorbeeld van activiteiten van de wijkraad zijn de bemoeienissen met de ontwikkeling van het winkelcentrum en het omringende gebied waaronder de Brede School. Daarvoor is er regelmatig contact met zowel de aannemer, de winkeliers als de gemeente. Een van de grootste zorgen die de wijkraad hieromtrent heeft, is de veiligheid die aan voetgangers -zowel volwassenen als kinderen- kan worden geboden. Vandaar dat de wijkraad zich wil bezighouden met het parkeerbeleid rondom de Brede School.

Voorts heeft de Wijkraad zich o.a. bezig gehouden met de inventarisatie van van de speelterreintjes in de wijk. Waar nodig zullen aanpassingen en verbeteringen plaatsvinden. Niet onvermeld mag blijven dat er met de gemeente al gedurende langere tijd een intensief overleg gaande is over de invoering van een 30 km-zone in de wijk. De intentie van de wijkraad is te allen tijde de belangen van de wijkbewoners zo optimaal mogelijk te behartigen. Om dit zo goed mogelijk te doen is betrokkenheid en medewerking van de wijkbewoners onontbeerlijk.

Zit u iets dwars, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan op de volgende manieren:
– het spreekuur te bezoeken (iedere 3de donderdag van de maand) van 19.00 – 19.30 uur
– ons te mailen op info@wijkraaddedrait.nl
– kijk ook eens op onze Facebookpagina Wijkraad De Drait