Het wijkcentrum in de Drait

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) is een brede welzijnorganisatie voor alle leeftijden van 0 tot 100 jaar. Zij heeft tot doel mensen, groepen, wijken en organisaties met elkaar te verbinden. MOS wil toegankelijk en dichtbij zijn en vindt dat ieder mens recht heeft om binnen zijn eigen mogelijkheden en wensen, deel te nemen aan de samenleving.
Om dit te bereiken werkt MOS samen met diverse organisaties en instanties in de gemeente en ontwikkelt en bevordert zij activiteiten die de sociale, culturele en maatschappelijke positie van inwoners van Smallingerland versterken.

Brede School de Drait
Naast de catering beheert en verzorgt MOS ook het wijkcentrum, met enkele vergader- en groepsruimtes en Buurttrefpunt. Het kantoor van de opbouwwerkers van regio west en noord (agogische afdeling) is gehuisvest in de Brede School.
MOS is ook op pedagogisch gebied actief binnen de Brede School, waaronder peuterspeelzaal ‘de Draitol’ met 7 groepen, incl. 1 Montissorigroep. De Spel Doe-activiteit, mogelijkheid tot aanmelding voor Opstapprogramma en de coordinatie van de Gebiedsgerichte Netwerken vallen onder MOS.

Buurttrefpunt de Drait
Aan het buurttrefpunt de Drait doet de hele buurt mee, jongeren en ouderen. Om elkaar te ontmoeten, om mee te helpen, voor een kopje koffie, thee of een praatje en voor informatie en advies. Kortom, een plek waar je als buurt-bewoner gemakkelijk binnen kunt lopen. Meer info? Klik hier.

Agogisch werk
Het agogisch werk van MOS heeft drie kerntaken:

  • Het bevorderen van sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en dorpen
  • Ondersteunen van initiatieven uit de samenleving
  • Organiseren van activiteiten

Daarbij wordt ondersteuning geboden aan dorps- en wijkraden, wijkverenigingen, speeltuinverenigingen en andere bewonersgroepen die zich inzetten voor de (lokale) samenleving. Meer info? Klik hier.

Peuterspeelzaal de Draitol
In Brede school de Drait is peuterspeelzaal de Draitol gehuisvest. Hier kunnen kinderen tussen de 2½ en 4 jaar twee dagdelen per week in groepsverband met elkaar spelen. Zo worden ontwikkelingskansen van peuters bevorderd en sluiten hun basisvaardigheden beter aan bij de onderbouw van het basisonderwijs.

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Zuidkade 62/1
9203 CN Drachten
0512 – 51 55 98
info@mosweb.nl

peuteradministratie
0512 – 52 55 83
peuters@mosweb.nl

financiële administratie
0512 – 33 41 10
administratie@mosweb.nl

centrale planning
0512 – 33 41 14
cp@mosweb.nl