PCBO De Voorde

PCBO De Voorde wil goed en herkenbaar onderwijs bieden, waarbij we vanuit drie speerpunten werken: Voor ons een belangrijk speerpunt van dit jaar: het leren werken met de I-pads. Maar met het kunnen omgaan met een paar leuke apps ben je er niet. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen de afgelopen 20 jaar zijn gegaan dan mag je de conclusie trekken dat wij onze kinderen opleiden voor de banen die nu nog niet eens bestaan. Dat betekent dat je creatief moet durven omgaan met je eigen mogelijkheden, dat je bij bent in de ontwikkelingen en dat je je kansen leert zien en benutten. Vanuit verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld. Ben je voor zo’n toekomst, dan ligt die ook op de Voorde.

Ook onze Christelijke identiteit (Hoe Jezus laat zien dat Hij er heel veel voor over heeft om óns in een goede positie ‘het Goede in jezelf’ met God te brengen) maar zeker ook voor de identiteit van onze kinderen, van úw kind: Hoe wil uw kind door deze wereld lopen? Waaraan wil je kind herkenbaar zijn? Samen met de ouders (!) onze kinderen begeleiden naar ‘witte pet’-kinderen: Kinderen die trots op zichzelf durven zijn.. En die een opbouwende, samenbindende rol willen spelen in hun klas, in hun gezin, in hun omgeving.

Ben je voor zó’n identiteit, dan voel je je thuis op de Voorde.

En tot slot: – Als je na 8 jaar afscheid neemt van De Voorde, dan willen we dat je zegt: dit was voor mij een Wéreldschool!

  • Omdat het er veilig was,
  • Omdat je mocht zijn die je bent,
  • Omdat er bevlogen en inspirerende meesters en juffen rondhuppelen die je vertrouwen hebben gegeven, je mogelijkheden hebben willen ontdekken en je van daaruit verder hebben geholpen.

PCBO de Voorde
Flevo 186
9204 JT Drachten

T: 0512-545344
M: info@pcbo-devoorde.nl
W: www.pcbo-devoorde.nl