Werkzaamheden Noorder- en Zuiderhogeweg

Verkeershinder vanaf 25 maart

Op 25 maart start aannemer BAM met asfalteringswerkzaamheden aan de Noorder- en Zuiderhogeweg in Drachten. Het werk wordt in fasen uitgevoerd en duurt vier weken. Overdag blijven beide rijrichtingen open voor verkeer. Van de vier rijstroken zijn er overdag drie beschikbaar. Er kan tijdens de spits daarom verkeershinder ontstaan. ‘s Nachts is het deel waaraan gewerkt wordt afgesloten.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige geluidsreducerende asfaltlaag dateert uit 2003 en is toe aan vervanging. Eerst wordt deze deklaag eraf gehaald. Vervolgens wordt gekeken of de lagen eronder onbeschadigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden deze stukken gerepareerd. Daarna komt er een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt op. Bij het asfalteren van geluidsreducerend asfalt mag het niet koud zijn en moet de temperatuur stabiel boven de tien graden zijn. De werkzaamheden gaan bij gunstige weersomstandigheden ongeveer vier weken duren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in vier werkgedeelten. Elk werkgedeelte duurt een week. Naast de twee rijrichtingen krijgen de rotondes bij de Loswal en de Tussendiepen later dit jaar ook een nieuwe deklaag.

Wanneer welk gedeelte?

– De werkzaamheden starten op maandag 25 maart vanaf 19.00 uur aan de oostelijke rijbaan vanaf fietsbrug De Slinger richting kruising Gauke Boelensstraat en vervolgens tot de rotonde Tussendiepen. Vrijdag 29 maart zijn deze werkzaamheden afgerond.
– Op maandag 1 april vanaf 19.00 uur starten de werkzaamheden aan de westelijke rijbaan vanaf de fietsbrug De Slinger, wegvak Overstesingel richting kruising Lauwers en vervolgens tot de rotonde Tussendiepen. Vrijdag 5 april zijn deze werkzaamheden afgerond.
– Op maandag 8 april vanaf 19.00 uur starten de werkzaamheden aan de westelijke rijbaan vanaf De Bolder tot aan de rotonde Tussendiepen. Ook wordt die week gewerkt aan de westelijke en oostelijke rijbaan vanaf Kletsterlaan tot aan De Bolder. Vrijdag 12 april zijn deze werkzaamheden afgerond.
– Op maandag 15 april vanaf 19.00 uur starten de werkzaamheden aan de oostelijke rijbaan vanaf De Bolder tot aan de rotonde Tussendiepen. Die week wordt ook gewerkt aan de oostelijke en westelijke rijbaan vanaf Kletsterlaan tot aan De Bolder. Vrijdag 19 april zijn deze werkzaamheden afgerond.

Geluidsoverlast ‘s nachts

Om de werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren en daarmee de overlast te beperken is er voor gekozen ook in de nacht te werken. Aanwonenden kunnen dus geluidsoverlast van de machines ervaren. Alhoewel de machines hetzelfde geluidsoverlast geven als langsrijdend verkeer, begrijpen wij dat dit vervelend kan zijn.

Verkeershinder

Wij proberen de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijven overdag steeds drie rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De rijbaan waar één rijstrook beschikbaar is, betreft het deel waar in die week werkzaamheden worden uitgevoerd. Er kan dus gewoon doorgereden worden maar het verkeer zal er wel hinder van hebben doordat de snelheid tijdens de werkzaamheden 30 km/uur is en er bij de verkeerslichten maar één doorgaande rijstrook beschikbaar is. Dit vanwege de veiligheid van de wegwerkers.

Adviesroute

Komt u vanaf de A7 binnen en wilt u eventuele verkeershinder vermijden? Let dan goed op de bebording afhankelijk van de richting vanwaar u komt. Dit kan vanaf de A7 zijn of vanaf de Wâldwei.
Werkgedeelte is gestremd vanaf 19.00 uur
Iedere werkdag is het deel waaraan gewerkt wordt gestremd vanaf 19.00 uur tot de volgende ochtend om 06.00 uur. Verkeer kan er dan dus niet langs. Ook dan adviseren wij bovengenoemde adviesroute die aangegeven is op de bebording. Lokaal verkeer adviseren wij om een andere route binnen Drachten te kiezen.

Meer informatie

Voor vragen of klachten tijdens het werk kunt u terecht bij de uitvoerder van de BAM, Jetze van der Veen via tel. 06-22233204 of Wiep Kuipers tel. 06-51404628. Het calamiteiten-nummer van de BAM is tel. 0592-345050.

bron: https://www.smallingerland.nl/Int/2019/Maart/Werkzaamheden-Noorder-en-Zuiderhogeweg.html