Actueel

Werkzaamheden Noorder- en Zuiderhogeweg

Verkeershinder vanaf 25 maart Op 25 maart start aannemer BAM met asfalteringswerkzaamheden aan de Noorder- en Zuiderhogeweg in Drachten. Het werk wordt in fasen uitgevoerd en duurt vier weken. Overdag blijven beide rijrichtingen open voor verkeer. Van de vier rijstroken zijn er overdag drie beschikbaar. Er kan tijdens de spits daarom verkeershinder ontstaan. ’s Nachts is het deel waaraan gewerkt…
Lees meer…

Verzet tegen nieuwe boorplannen Vermilion

Boornbergum – Er is een nieuw front nodig tegen de gasboringen van Vermilion. Dat vinden de plaatselijk belangen van Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Opeinde, Houtigehage, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, De Veenhoop en Goïngahuizen. Bij die groep hebben zich gisteravond de Drachtster wijken De Drait, De Trisken en Himsterhout aangesloten, omdat het bestaande gasveld ook onder die wijken…
Lees meer…

Gratis advies van tuinambassadeur

Binnen onze gemeente worden in het kader van Operatie Steenbreek tuinambassadeurs ingezet. Vanaf deze zomer beschikt de gemeente over een team van zo’n 10 tuinambassadeurs. Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur. Met een tuinambassadeur kan aan het einde van deze winter al een advies worden ingewonnen en inspiratie worden opgedaan om in het voorjaar…
Lees meer…

Draitfestival 2018

Het Draitfestival zal in 2018 plaatsvinden op zaterdag 01 september. Ook dit jaar belooft het weer een leuk festival te worden met vele workshops en demonstraties, een braderie en verschillende optredens in de avond. Wij houden de vinger aan de pols en zullen nieuws hier zo snel mogelijk plaatsen.

Startsein graven waterpartij de Drait door Marja Krans

Startsein Waterplan de Drait

Op donderdag 22 juni 2017 om 8.30 uur gaf wethouder Marja Krans het startsein voor het graven van een nieuwe waterpartij in De Drait. Het aanleggen van de vijver is onderdeel van het waterplan. Het waterplan moet de grondwateroverlast tussen Flevo, Fluessen en Dollard terugdringen en de regenwaterberging in het gebied verbeteren. Gemeente en waterschap stelden het plan op en…
Lees meer…

De wijkraad is op zoek naar nieuwe leden

Wijkraad de Drait op zoek naar nieuwe leden

Woont u met plezier in de Drait en wilt u iets betekenen voor de wijk? Wijkraad de Drait is op zoek naar nieuwe leden. We ontmoeten graag mensen die zich in willen zetten binnen de wijk. Uiteraard begrijpen we dat niet iedereen in de gelegenheid is om veel tijd te steken in nevenactiviteiten en vanuit het principe dat veel handen…
Lees meer…

Bloedprikken in Brede School de Drait

Bloedprikken

Bloedprikken kan nu ook in de Brede School. Bloed laten prikken kan op diverse locaties binnen en buiten ziekenhuis Nij Smellinghe. Vanaf 1 januari 2017 kan dit ook op de priklocatie Brede School de Drait. De openingstijden zijn dagelijks van 7:30 – 11:00 uur. Samen met de huisartsen zorgt het Drachtster ziekenhuis ervoor dat deze voorziening in de wijk de…
Lees meer…

Waterplan de Drait definitief van start

Waterplan de Drait nu werkelijk van start.

Waar vorige week de nutsbedrijven nog bezig waren met het verleggen van kabels en leidingen als voorbereiding voor Waterplan de Drait. Nu is de aannemer al in actie. Achter Brede School De Drait is aannemer Jelle Bijlsma begonnen met het kappen van bomen. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van een waterpartij, fiets- en wandelpaden en groen. Grondwateroverlast De gemeente…
Lees meer…

Waterplan De Drait in uitvoer

Waterplan De Drait gaat van start

Deze week starten nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied tussen Flevo, Dollard en Fluessen. Volgende week gaat de aannemer aan de slag en is de uitvoer van waterplan De Drait echt begonnen. Om te komen tot een oplossing voor de grondwateroverlast en regenwaterberging in dit deel van de wijk, hebben gemeente en waterschap in samenspraak…
Lees meer…